layout-wrota-lipiec2014-tlo

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Najważniejsze rzeki

Województwo podkarpackie położone jest w dorzeczach trzech rzek: Sanu, Wisłoka i Wisłoki, przy czym San (zasilany wodami Wisłoka) i Wisłoka to dwa duże karpackie dopływy Wisły. Niewielki północno-wschodni fragment województwa to zlewnia Raty i Sołokii – dopływów Bugu. Beskid Niski i Bieszczady stanowią granice zlewni Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Wszystkie podkarpackie rzeki za wyjątkiem Strwiąża należą do zlewiska Bałtyku. Rzeka Strwiąż, płynąca m.in. przez Ustrzyki Dolne, kończy swój bieg w Dniestrze, należącym do zlewni Morza Czarnego.
 
Górne odcinki rzek położone w obrębie Karpat cechuje duża zasobność w wody, ale jednocześnie brak równomiernego jej rozłożenia w czasie i przestrzeni. Pokaźne spadki rzek stwarzają dostateczne warunki do szybkiego odpływu wód przy dużych opadach atmosferycznych, jednakże niska przepuszczalność podłoża powoduje głównie jej powierzchniowy spływ. Stąd też podkarpackie rzeki w górnych odcinkach charakteryzuje spory potencjał powodziowy, z przewagą wezbrań letnich. W środkowej i północnej części województwa natomiast sieć rzeczną wyróżnia mniejsza i powolniejsza zmienność przepływów, przewaga wezbrań wiosennych oraz niewielkie w porównaniu z górnymi biegami rzek procesy erozyjne koryt.
 
Zasoby wodne naszych rzek wykorzystywane są głównie do zaopatrywania mieszkańców w wodę pitną. Z około 70 komunalnych i zakładowych ujęć powierzchniowych otrzymuje się rocznie 100 mln m³, co pozwala zaspokoić potrzeby 600 tys. osób.
 
Rzeki województwa podkarpackiego należą do najczystszych w Polsce, a w związku z tym obfitują w różne gatunki ryb. Najczęściej spotykane tutaj to: pstrąg, szczupak, brzana i sandacz
 
 

 

 szczepimysie long

7.12 banerek 728x90NOWY

 

 

rzeszow airport 460

 

 

muzeum kresy baner NEREUS LOGObleu fond blanc