Położenie

Podkarpackie położone w Polsce południowo-wschodniej, graniczy na odcinku długości 134 km ze Słowacją, z Ukrainą natomiast na odcinku długości 236 km. Tym samym jest najdalej na południowy wschód wysuniętym województwem Polski. Co więcej, na górze Kremenaros (1221 m n.p.m.) w Bieszczadach stykają się granice trzech państw: Polski, Słowacji i Ukrainy i dlatego postawiono tutaj słup graniczny nr I. Można więc bez przesady powiedzieć, że w Podkarpackiem zaczyna się Polska. Najbardziej skrajny południowy punkt Polski leży w Bieszczadach na górze Opołonek (44º00´N). Od północy i zachodu województwo sąsiaduje z województwami: lubelskim, świętokrzyskim i małopolskim. Północno-zachodnia granica Podkarpackiego opiera się o największą polską rzekę – Wisłę.
 
Podkarpackie zajmuje obszar 17 844 km², co stanowi 5,7% powierzchni Polski. Około 35% powierzchni porośniętej jest lasem, a prawie 45% objętej zostało różnego formami ochrony przyrody i krajobrazu.
 
Województwo podkarpackie, powstałe w wyniku reformy administracyjnej w 1999 r., terytorialnie (z wyłączeniem powiatu gorlickiego) pokrywa się w zasadzie z województwem rzeszowskim, zlikwidowanym w 1975 r. W czasach I Rzeczypospolitej tereny te wchodziły w skład województw: bełskiego, krakowskiego, lubelskiego, ruskiego i sandomierskiego. II Rzeczypospolita podzieliła ten obszar między województwa: krakowskie, lubelskie, lwowskie i stanisławowskie.