layout-wrota-lipiec2014-tlo

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Konkurs na logo Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej

Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłasza konkurs na logo Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Konkurs skierowany jest do twórców, w szczególności absolwentów kierunków artystycznych wyższych uczelni w Polsce. Zgłoszenia należy złożyć do dnia 11 października 2017 roku do godz. 15.30. Za datę złożenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu do siedziby Organizatora Konkursu, potwierdzoną pieczęcią wpływu, a nie datę stempla pocztowego.

Czytaj więcej...

Jarosław

Posiada wyjątkowo duży potencjał przemysłowy. Powstał w miejscu średniowiecznego grodziska. W XVI i XVII w. był drugim po Frankfurcie nad Menem targowiskiem Europy. Na tutejsze jarmarki zjeżdżali kupcy nie tylko z całej Europy, ale także i Azji. Z tego okresu pochodzą najcenniejsze zabytki miasta: ratusz i kamienica Orsettich, pod rynkiem zaś rozległe piwnice – niegdyś służące jako składy towarów.
 
W Jarosławiu znajduje się wiele cennych zabytków sakralnych, a wśród nich: XVII –wieczny kościół i klasztor ss. benedyktynek, otoczony murami z dziewięcioma basztami i bramą obronną, kościół farny z klasztorem i kolegium z XVI w., klasztor i kościół oo. dominikanów z zachowanymi murami obronnymi z XVII w., kościół i klasztor oo. reformatów z XVIII w., cerkiew greckokatolicka z XVIII w. Ogółem na terenie miasta jest ponad 450 zabytkowych obiektów.
 
W mieście odbywają się liczne imprezy kulturalne, w tym festiwale muzyki organowej i muzyki dawnej. Nawiązując do dawnych tradycji handlowych organizowane są tu Galicyjskie Giełdy Handlowe. W Jarosławiu utworzono Państwową Wyższą Szkołę Zawodową kształcącą w systemie licencjackim.
 
W zakresie gospodarczym miasto pełni funkcję centrum handlowego i dystrybucyjnego dla wschodniej części województwa. Mieści się tutaj najnowocześniejsza w Polsce huta szkła opakowaniowego, zakład przetwórstwa mięsnego, zakład dziewiarski i inne. Bardzo dobrze rozwija się sektor usługowy. Obecnie mieszka tutaj ok. 42 tys. ludzi.
 
www.jaroslaw.pl

 

520x100 interreg Pl Sk Podkarpackie 

 

psim 3

 

rzeszow airport 460

 

muzeum kresy baner

 

greenvelo 460x82