layout-wrota-lipiec2014-tlo

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Jasło

Prawa miejskie otrzymało w 1365 r. i wówczas było ważnym ośrodkiem rzemieślniczym i handlowym, położonym przy szlaku węgierskim prowadzącym z Bardiowa przez Jasło do Sandomierza z odgałęzieniem do Biecza. W czasie II wojny światowej zniszczeniu uległo 97% zabudowy i Jasło stało się tym samym jednym z najbardziej zniszczonych miast Europy. Kilka istniejących zabytków zostało prawie w całości zrekonstruowanych, w tym kościół farny z XVI w. oraz trzy XVIII-wieczne kamienice mieszczańskie. Z dawnych obiektów zachował się pałac w stylu neogotyku angielskiego z 1858 r. Warto tu też obejrzeć zbiory historyczne i etnograficzne w Muzeum Okręgowym.
 
Dynamiczny rozwój miasta na przełomie XIX i XX w. związany jest z przemysłem naftowym i rafinerią „JASŁO” S.A., obecnie także z zakładami tworzyw sztucznych „GAMRAT”. W Jaśle ma siedzibę Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki i punkt konsultacyjny Wyższej Szkoły Biznesu. Mieszka tutaj ok. 39 tys. ludzi.
 
www.um.jaslo.pl

 

 szczepimysie long

7.12 banerek 728x90NOWY

 

 

rzeszow airport 460

 

 

muzeum kresy baner NEREUS LOGObleu fond blanc