layout-wrota-lipiec2014-tlo

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Mielec

Jego rodowód sięga XVI w., ale znaczącym regionalnym centrum społeczno-gospodarczym stał się w II połowie XIX. Powstanie w okresie międzywojennym Centralnego Okręgu Przemysłowego, a wraz z nim budowa zakładów lotniczych, spowodowało dynamiczny rozwój miasta, który przyczynił się do niemal sześciokrotnego wzrostu liczby ludności i siedmiokrotnego zwiększenia się powierzchni.
 
W chwili obecnej Mielec liczy około 65 tys. mieszkańców. Nowe miasto zabudowano typowymi wielorodzinnymi blokami mieszkalnym. W starej części miasta zachowało się kilka zabytków, w tym dwa barokowe kościoły: parafialny i pw. św. Marka oraz klasycystyczna oficyna dworska zwana dworkiem Oborskich.
 
W 1995 r. powstała tutaj pierwsza w Polsce Specjalna Strefa Ekonomiczna „EURO-PARK MIELEC”, która jest liderem inwestycyjnym województwa podkarpackiego, oferującym ok. 8 tys. miejsc pracy na blisko 300 tys. m² powierzchni fabryk i innych obiektów gospodarczych. Mielec bogaty jest także działalnością kulturalną skupioną wokół Samorządowego Centrum Kultury
 
www.mielec.pl

 

 szczepimysie long

7.12 banerek 728x90NOWY

 

 

rzeszow airport 460

 

 

muzeum kresy baner NEREUS LOGObleu fond blanc