layout-wrota-lipiec2014-tlo

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Tarnobrzeg

Swój awans do grona największych miast województwa zawdzięcza eksploatacji zalegających w jego okolicy, jednych z największych na świecie złóż siarki. Został założony w 1593 r. przez Tarnowskich; w XVII w. zyskał sławę miejsca kultu Maryjnego po przeniesieniu Obrazu Matki Boskiej Dzikowskiej z kaplicy w Dzikowie do tutejszego kościoła oo. dominikanów. W okresie międzywojennym jego rozwój, podobnie jak Mielca i Stalowej Woli, wiąże się z powstaniem Centralnego Okręgu Przemysłowego.    
 
Najcenniejsze tarnobrzeskie zabytki to neogotycki pałac Tarnowskich w Dzikowie, zbudowany na murach starego Kazimierzowskiego zamku oraz dawny spichlerz dworski z 1843 r. – obecnie Muzeum Miasta Tarnobrzega m.in. z fragmentami kolekcji dzikowskiej rodu Tarnowskich. Z fundacji Tarnowskich pochodzi klasztor i kościół oo. dominikanów w stylu barokowym, wzniesiony w XVII w.
 
Obecnie w Tarnobrzegu mieszka ok. 51 tys. osób, a znaczenie gospodarcze w regionie zapewnia ustanowiona tutaj w 1997 r. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna „WISŁOSAN”.
 
www.um.tarnobrzeg.pl/)

 

 szczepimysie long

7.12 banerek 728x90NOWY

 

 

rzeszow airport 460

 

 

muzeum kresy baner NEREUS LOGObleu fond blanc