layout-wrota-lipiec2014-tlo

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Pałac w Dubiecku

 

Lipa Księcia Poetów

Ogrodu miła praca, zaprawą niewinną,
Staje się użyteczną, staje dobroczynną:
I tego, który cierpi i drugich oszczędza.
Mścimy się nad innemi, iż się nudzim sami:
Nie zna troski, kto prace dzieli zabawami.
Znajdzie ogrodów sprawca, co ująć, co sadzić;
A choćby go zły skutek mógł niekiedy zdradzić,
Jak się zwykle przygody nadarzają z wiekiem,
lepiej zrzędzić nad gruszką niźli nad człowiekiem.

               Ignacy Krasicki, Listy o ogrodach

Dubiecko to miejsce urodzenia Ignacego Krasickiego. [ ... ]

Początki założenia ogrodowego, którego elementy przetrwały do dnia dzisiejszego, sięgają XVIII wieku i są związane z osobą Róży z Charczewskich Krasickiej, bratowej Ignacego Krasickiego. On sam wspierał jej poczynania i był żywo zainteresowany materią tworzenia ogrodu w rodzinnym Dubiecku, w którym przyszedł na świat. Ślady tej troski zachowały się w jego korespondencji, w której nie tylko dopytuje się o postępy związane z pracami ogrodowymi, lecz także wytyka brak dbałości o nowo powstający ogród, jakim w jego mniemaniu wykazuje się bratowa: „Przesłałbym i cebulki, i nasiona, ale już nie czas, a do tego Wpani w mieście się bawisz i tryndasz, i skaczesz, i na komedię jeździsz, i może czasem podweselisz sobie, a ogród jak płacze, tak płacze, kwiatki choćby i były, zniszczeją i znikną, kiedy ich nikt doglądać nie będzie.”

Zainteresowanie artysty ogrodami znalazło także odzwierciedlenie w jego twórczości pisarskiej. Jest on bowiem autorem Listów o ogrodach, w których zachęca do zakładania ogrodów, będących według niego integralną i niezwykle pożyteczną częścią gospodarstwa, jak również przedstawia historię ogrodów od pierwszego „siedliska ludzkiego, jakim był Raj”, aż po ówczesne ogrody angielskie. [ ... ]

Ogród założony przez panią Krasicką odznaczał się mnogością gatunków krzewów i drzew. [ ... ]

Jednak na istnienie wcześniejszego założenia ogrodowego wskazuje zarówno informacja o wkomponowaniu w założenie zastanych drzew, jak również tradycja rodzinna, wedle której pod okazałą lipą rosnącą na gazonie przed głównym wejściem do zamku miał bawić się jako dziecko Ignacy Krasicki. Drzewo to, oznaczające się wielką urodą, szybko zyskało własne imię i literacką sławę. Ze względu na jej potęgę i krasę nazwano ją Ksienią. [ ... ]

Ta piękna lipa przetrwała do końca XIX wieku, a jej ostatnie chwile uwiecznił w wierszu pt. Zgon Ksieni, ówczesny właściciel Dubiecka, Aleksander Krasicki. Dwie inne lipy, pochodzące z XVIII wieku, również poprzez tradycję rodzinną wiązane z osobą Ignacego Krasickiego, przetrwały do roku 1945, kiedy to strawił je ogień.

okladkaogrody bigTekst pochodzi z albumu: Podkarpacie. Ogrody historyczne, z fotografiami Krzysztofa Motyki oraz tekstami Heleny Marii Grad i Małgorzaty Kostuchowskiej.
Wydawnictwo LIBRA i PROT, Rzeszów 2008

 

 

 szczepimysie long

7.12 banerek 728x90NOWY

 

 

rzeszow airport 460

 

 

muzeum kresy baner NEREUS LOGObleu fond blanc