layout-wrota-lipiec2014-tlo

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Pałac w Zarzeczu

Une ferme modelle

Zielona murawa, drzewa, wody i ptaki, oto są twoje pędzle,
płótna malarskie i kolory. Natura jest w mocy twojej,
i twoja ręka płodna może stwarzać świata żywioły. 
 
               Jacques Delille, Ogrody

Park w Zarzeczu powstał w latach 1817- 1819 jako jeden z elementów wzorcowego majątku ziemskiego założonego przez Magdalenę z Dzieduszyckich Morską. [ ... ]

Idea, jaka jej przyświecała przy zakładaniu siedziby w Zarzeczu, to stworzenie une ferme modelle – gospodarstwa wzorcowego, które, jak sama pisała, „w całą okolicę by wniosło światło nowej nauki i powiększyło wytwórczość rolną tak u obywateli jak i u prostych oraczy”. Jednak podstawowym założeniem, które chciała zrealizować pani szambelanowa, było połączenie wszelkich budynków, zabudowań gospodarczych i towarzyszącej im roślinności w ujednolicone założenie, które określała mianem „masy plantacji połączającej”, przez co „rozumie się, cały obwód siedliska przez nią zajętego. [ ... ]” Wiadomości, które zebrała w trakcie swoich wojaży, opublikowała w Zbiorze rysunków wyobrażających co celniejsze budynki wsi Zarzecze w Galicji .[ ... ] Szambelanowa dołączyła do swego albumu dziesięć kolorowych tablic, z których każda przedstawiała inną propozycję kompozycji florystycznej, mającej ozdobić wnętrze mieszkalne.

O wyborze miejsca na nową siedzibę zadecydowały walory malarskie pejzażu wokół Zarzecza, jak również grupa starych dębów, które Magdalena Morska umiejętnie wkomponowała w stworzony przez siebie park angielski, roztaczający się wokół rezydencji. [ ... ]

Po bezpotomnej śmierci Magdaleny Morskiej, która już w roku 1817 rozwiodła się ze swoim mężem, majątek przeszedł na własność jej brata, a następnie jego syna, hrabiego Włodzimierza Dzieduszyckiego, który kontynuował działalność szambelanowej, w znacznym stopniu przyczyniając się do rozwoju kultury rolniczej na terenie Galicji. [ ... ] Jednak jego największą zasługą dla kultury polskiej było założenie Muzeum Przyrodniczego, którego początek dała kolekcja rodzinna fundatora. [ ... ]

W dowód uznania za prowadzoną działalność naukową, a przede wszystkim za ofiarowanie swego muzeum narodowi, Krakowska Akademia Umiejętności mianowała Dzieduszyckiego swym członkiem – korespondentem, a w 1894 r. otrzymał on doktorat honoris causa Uniwersytetu Lwowskiego. [ ... ].

okladkaogrody bigTekst pochodzi z albumu: Podkarpacie. Ogrody historyczne, z fotografiami Krzysztofa Motyki oraz tekstami Heleny Marii Grad i Małgorzaty Kostuchowskiej.
Wydawnictwo LIBRA i PROT, Rzeszów 2008

 

 

 szczepimysie long

7.12 banerek 728x90NOWY

 

 

rzeszow airport 460

 

 

muzeum kresy baner NEREUS LOGObleu fond blanc