layout-wrota-lipiec2014-tlo

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Baranów Sandomierski

Ogród historyczny

Kwiaty ogrodowe przy codziennej gali,
W purpurze chodzą w tej, co ją raz wdziali.
Cieszy się Flora, że piękne partery,
Pod jej dozorem wszystkich wabią oczy.
Chodząc pomiędzy gazony, kwatery,
Każdy kwiat z pączka ledwo nie wyskoczy.

Elżbieta Drużbacka, Rok na cztery części rozdzielon Jak donosił „Przyjaciel Ludu” z roku 1844 zamek baranowski, to „jeden z starożytnych, dobrze utrzymanych i dotąd zamieszkanych zamków w Galicji, własność hr. Karola Krasickiego […]. Już Starowolski wspomina o nim, mieni go być najpiękniejszym w sandomierskiej ziemi; musiał być także obronnym. Są piśmienne ślady, że Rafał Leszczyński, wojewoda bełski, pradziad króla Stanisława, w nim przemieszkiwał, później był własnością tegoż Stanisława, żelazną ręką Karola XII, wyniesionego na tron Polski. Leszczyńscy, dawniej wyznania helweckiego, mieli tu swój kościół, a w ten czas Baranów był miejscem przytułku wielu różnowierców, schronionych do Polski z krajów innych. Była tu także drukarnia, o której wspomina Węgierski, że z Pińczowa przeniesiona została. Około roku 1625 drukował tu Jędrzej Twardomęski. Tu wyszły w roku 1628 akta soboru sandomierskiego po polsku i po łacinie. […] Wspomnienie dziejowe tyczące się Baranowa, przywodzi nam, że 24 marca 1656 roku była stoczona bitwa między hetmanem Sapiehą a Karolem Gustawem. Zamek baranowski […] mało jest znanym, przez przejeżdżających niezwiedzanym, a wszelako z wielu względów poznania godzien. Zachowana w nim starożytność, znaczny zbiór obrazów kosztownych, piękna biblioteka, w której znajdują się książki z księgozbioru księcia poetów polskich, Ignacego Krasickiego, którego wiele własnoręcznych listów, notatek i rękopisów ma się tu znajdować. […] Ignacy Krasicki, z panami Baranowa, z bliska był spokrewniony, należy mu się oddać hołd tej pamięci”.

Obfita literatura historyczna dotycząca zamku w Baranowie nie zawiera informacji o towarzyszącym mu założeniu ogrodowym. Taki opis zastanego stanu założenia ogrodowego w Baranowie daje Alfred Majewski, prowadzący odbudowę zamku baranowskiego po II wojnie światowej: „Otaczający teren wokół zamku o powierzchni 7 ha jest urządzony jako park, a częściowo jako sad. Od strony zachodniej i wschodniej zamku znajdują się dwa tarasy ogrodowe z fontannami, założone w czasie ostatniej odbudowy w obrębie pierwotnie istniejących tu założeń ogrodowych i otoczone murem parapetowym posadowionym na starych fundamentach”. Relację tę potwierdziła przeprowadzona w latach pięćdziesiątych inwentaryzacja dendrologiczna, w wyniku której profesor Gerard Ciołek, wybitny znawca problematyki ogrodowej, stwierdził istnienie tylko 14 gatunków drzew rodzimych. Tak znikoma różnorodność okolicznej flory wykluczała istnienie parku angielskiego na tym terenie. Natomiast zastane relikty szpaleru grabowego mogły wskazywać na istnienie wcześniejszego ogrodu w typie włoskim. Na podstawie wyników przeprowadzonej inwentaryzacji oraz pozostałości architektonicznych Gerard Ciołek zaprojektował w 1959 roku historyczne założenie ogrodowe w typie włoskim, na podstawie analizy stylistycznej polskich ogrodów renesansowych.

okladkaogrody bigTekst pochodzi z albumu: Podkarpacie. Ogrody historyczne, z fotografiami Krzysztofa Motyki oraz tekstami Heleny Marii Grad i Małgorzaty Kostuchowskiej.
Wydawnictwo LIBRA i PROT, Rzeszów 2008

 

 

 

 

 

 

 

 szczepimysie long

7.12 banerek 728x90NOWY

 

 

rzeszow airport 460

 

 

muzeum kresy baner NEREUS LOGObleu fond blanc