layout-wrota-lipiec2014-tlo

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Zamek w Krasiczynie

 

Drzewa Sapiehów

Dąb nasuwa wyobrażenie mocy i trwałości,
Lipa zapowiada bliskość siedliska wiejskiego,
które przyjaznym cieniem okrywa.  
 
               Fraciszek Ksawery Giżycki, O przyozdabianiu siedlisk wiejskich

Pierwsze przekazy dotyczące założenia ogrodowego w Krasiczynie sięgają XVIII wieku i zawierają informacje o znajdującym się poza obrębem zamku ogrodzie włoskim.

Nowym właścicielem Krasiczyna w roku 1834 został książe Leon Sapieha. [ ... ] Zapoczątkował przebudowę ogrodu w styl angielskiego parku krajobrazowego. W tym mniej więcej czasie utworzono wyspę i ukształtowano półwysep. Potem pieczołowitą opieką otoczył ogród syn Leona Sapiehy, Adam, jedyny żyjący spośród ośmiorga dzieci. On to wprowadził zwyczaj sadzenia drzew z okazji narodzin swoich dzieci, dębu dla syna i lipy dla córki. Akt sadzenia drzewa po narodzinach nowego członka rodziny jest charakterystyczny dla większości ludów indoeuropejskich. Ma on zarówno wróżyć długie życie nowo narodzonemu dziecięciu, jak również symbolizuje jego zakorzenienie w danej społeczności. [ ... ] Sadząc kolejne drzewa swoich dzieci Adam Stanisław Sapieha zakorzeniał je w krasiczyńskiej ziemi, tym samym w symboliczny sposób obejmując ją w posiadanie i czyniąc swoją rodową siedzibą. [ ... ] Z inicjatywy Leona Sapieha powołano Galicyjskie Towarzystwo Gospodarskie. Leon Sapieha był też założycielem Akademii Rolniczej w Dublanach, która miała przygotowywać synów ziemian do zarządzania swoim majątkiem. [ ... ]

Bliskim współpracownikiem księcia Adama był Włodzimierz Dzieduszycki, właściciel pobliskiego Zarzecza i twórca Muzeum Przyrodniczego we Lwowie. [ ... ]

Działalność ojca kontynuowały jego dzieci: Władysław był posłem na sejm, działał tak że czynnie w Galicyjskim Towarzystwie Gospodarskim oraz Towarzystwie Kredytowym Ziemskim. W 1910 roku przekazał krasiczyńskie archiwum Ossolineum.

Wspominając go w setną rocznicę urodzin, ówczesny kardynał Karol Wojtyła, który z jego rąk otrzymał święcenia kapłańskie, odwołując się do zasadzonego Adamowi Sapiesze drzewa, tak rzekł: „Był mężem jak drzewo zasadzone nad strumieniem wód, drzewo owocodajne i niezachwiane, którego widok nie tylko dla Polaków, ale dla całego chrześcijaństwa był podstawą nadziei i radości”.

okladkaogrody bigTekst pochodzi z albumu: Podkarpacie. Ogrody historyczne, z fotografiami Krzysztofa Motyki oraz tekstami Heleny Marii Grad i Małgorzaty Kostuchowskiej.
Wydawnictwo LIBRA i PROT, Rzeszów 2008

 

 

 szczepimysie long

7.12 banerek 728x90NOWY

 

 

rzeszow airport 460

 

 

muzeum kresy baner NEREUS LOGObleu fond blanc